Menu

Astronomiaan erikoistuneet kaupat

Astronomiaan erikoistuneita kauppoja on useita ja niiden palvelut ovat hyvin monipuolisia. Kaupasta riippuu, onko se keskittynyt esimerkiksi kirjallisuuteen ja ovatko havaintovälineet vain lisänä, vai onko kauppa keskittynyt vain havaintovälineisiin ja kirjallisuus on lisänä.

Verkossa ja myymälässä toimivat kaupat

Monella kaupalla on kivijalkaliikkeen lisäksi myös verkkokauppa, joka onkin yleisin tapa toimia. Lähellä sijaitseva kivijalkaliike onkin harrastajalle kullanarvoinen. Liikkeessä pääsee tutustumaan välineisiin ja yleensä saa myös arvokasta neuvontaa astronomiaan ja erilaisiin katseluvälineisiin liittyen. Varsinkin aloittelijalle liikkeestä saatava neuvonta voi osoittautua korvaamattomaksi harrastusta aloitellessa.

Pelkästään verkossa toimivat kaupat

Osa kaupoista toimii pelkästään verkossa ilman kivijalkakauppaa. Jos lähistöllä ei ole kivijalkakauppaa, on turvauduttava verkossa toimiviin kauppoihin ja niiden palveluihin. Verkossa toimivissa kaupoissa on yleensä hyvät valikoimat, mutta paikan päällä kokeilu ja neuvonta ei välttämättä ole mahdollisia. Internetistä neuvojen ja opastuksen hankinta on toisaalta nykyään niin arkipäiväistä, ettei liikkeessä saatavaa neuvontaa tai opastusta juuri tarvita. YouTube-videoilla on helppo opastaa esimerkiksi kaukoputken käyttöä ja verkkokirjakauppojen sivuilta löytyy suuret määrät arvosteluja, joiden perusteella ostopäätöksiä voi tehdä.

Pelkästään myymälästä käsin toimivat kaupat

Pieni määrä kaupoista on sellaisia, että ne toimivat pelkästään kivijalkamyymälässä ilman verkkokauppaa. Nykyaikana tämä ei ole kovinkaan hyvin toimiva ratkaisu, sillä yhä suurempi määrä ostopäätöksistä tehdään verkossa.

Kirjakaupat

Astronomiakirjallisuutta voi löytää myös aivan tavallisista kirjakaupoista. Kirjoja on myös helpompi ostaa verkosta kuin esimerkiksi kaukoputkia tai kiikareita.

On olemassa myös kirjakauppoja, jotka ovat erikoistuneet astronomian alalle. Näissä kaupoissa voi olla pienempi valikoima, mutta erikoiskirjallisuuden tarjonta voi olla parempi kuin yleisessä kirjakaupassa, joissa astronomiakirjallisuus on vain yksi osasto muiden joukossa. Astronomiaan keskittyneissä kaupoissa on usein myös ammattitaitoisempaa palvelua, kun koko toiminta on keskittynyt astronomiaan, eikä henkilökunnan tarvitse tietää kaikesta kaikkea, vaan he pystyvät erikoistumaan.

Kamera- ja kaukoputkikaupat

Useimmat kameraliikkeet myyvät myös kaukoputkia ja tarjoavat niiden käyttöön opastusta. Jos tarkoituksena on myös ottaa kuvia tähdistä, planeetoista ja tähtitaivaasta, voi kameraliikkeestä saada korvaamatonta apua yhteensopivista laitteista ja laitteiden yhteensovittamisesta.

Kameroihin ja kaukoputkiin erikoistuneet liikkeet myyvät usein myös muita astronomiaan liittyviä tarvikkeita, kuten suodattimia.